Đăng nhập
Tên:
Mật khẩu:
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn Ghi danh
08.3500 3355
Hỗ trợ Kỹ thuật
08.3500 3399
Thống kê
Dung lượng (GB): 795.76
Số folder: 224
Số file: 112,343
Lượt truy cập: 67,297,913
Thành viên: 699,736
Trực tuyến: 1,046
Chương trình khuyến học PMS

CPS Vietnam sửa chữa - bảo hành Smart chuyên nghiệp

Đào tạo Phần mềm Kỹ thuật sửa chữa iPhone 4

Học viên CPS Vietnam nhận Chứng chỉ Kỹ thuật viên chuyên nghiệp Sửa chữa ĐTDĐ

Học viên CPS Vietnam nhận Chứng chỉ Kỹ thuật viên chuyên nghiệp Sửa chữa ĐTDĐ

CPS đang triển khai chương trình đào tạo đặc biệt: Phần mềm iPhone 4


N-box & HWK

Tên file Xếp hạng Dung lượng Ngày cập nhật Download
1
UFS_Suite_Setup_v02[1].01.000
File Settup Nbox
35.2 MB 2011-12-01 14:41:42
12407
2
HWK_Support_Suite_Setup_v02.2.000
File update chip HWK
4.4 MB 2011-12-01 14:35:22
15981
3
UFS_Suite_Setup_v03.02.000.432.430.790
File giao diện cài đặt cho Nbox không HWK
37.3 MB 2011-09-13 15:51:33
14928
4
HWK_Suite_Minor_V02.20.002
File cài đặt Update HWK phiên bản 02.20
10.0 MB 2011-09-05 15:42:01
19979
5
HWK_Suite_Minor_V02.20.001
File cài đặt Update HWK phiên bản 02.20
9.7 MB 2011-09-05 15:41:03
9457
6
HWK_Support_Suite_Setup_V02.20.000
File cài đặt Update HWK phiên bản 02.20
4.4 MB 2011-09-05 15:39:51
18609
7
HWK_Support_Suite_Setup_v02.02.000
Giao diện cài đặt cho N-Box có gắn HWK V2.10
4.4 MB 2011-06-20 14:03:04
21124
8
HWK_Suite_Minor_v02.10.007
Bản Update cho N-Box có gắn HWK
10.9 MB 2010-11-15 10:39:07
6840
9
HWK_Suite_Minor_v02.10.006
Bản Update cho N-Box có gắn HWK
10.9 MB 2010-11-15 10:36:24
2914
10
HWK_Suite_Setup_v02.10
Giao diện cài đặt cho N-Box có gắn HWK phiên bản 2.10.000
88.0 MB 2010-10-25 16:00:50
13396
11
HWK_Support_Suite_Setup_v02.10.000
Giao diện cài đặt cho N-Box có gắn HWK V2.10
4.4 MB 2010-10-14 09:05:43
28392
12
HWK_Suite_Minor_v02.10.005
Giao diện Update cho N-Box có gắn HWK V2.10
10.2 MB 2010-10-14 08:54:40
3176
13
HWK_Suite_Minor_v02.10.004
Giao diện update cho N-Box có gắn HWK V2.10
9.7 MB 2010-10-14 08:40:25
2455
14
HWK_Suite_Minor_v02.10.003
Giao diện Update cho N-Box có gắn HWK V2.10
7.8 MB 2010-10-14 08:33:17
2431
15
HWK_Suite_Minor_v02.10.002
Giao diện update cho N-Box có gắn HWK V2.10
7.8 MB 2010-10-14 08:26:26
2709
16
HWK_Suite_Minor_v02.10.001
Bản Update cho N-Box có gắn HWK
4.8 MB 2010-10-14 08:11:30
4871
17
HWK minor Update UFS_SAMs v2.0.10.3
Chương trình cập nhật cho hộp N-Box
8.5 MB 2010-07-22 21:54:49
4856
18
N Box Setup V03.03.00
Chương trình cài đặt cho hộp N Box
36.1 MB 2010-04-12 16:30:59
49451

N-box & HWK download nhiều nhất
Tên file Xếp hạng Dung lượng Ngày cập nhật Download
1
N Box Setup V03.03.00
Chương trình cài đặt cho hộp N Box
36.1 MB 2010-04-12 16:30:59
49451
2
HWK_Support_Suite_Setup_v02.10.000
Giao diện cài đặt cho N-Box có gắn HWK V2.10
4.4 MB 2010-10-14 09:05:43
28392
3
HWK_Support_Suite_Setup_v02.02.000
Giao diện cài đặt cho N-Box có gắn HWK V2.10
4.4 MB 2011-06-20 14:03:04
21124
4
HWK_Suite_Minor_V02.20.002
File cài đặt Update HWK phiên bản 02.20
10.0 MB 2011-09-05 15:42:01
19979
5
HWK_Support_Suite_Setup_V02.20.000
File cài đặt Update HWK phiên bản 02.20
4.4 MB 2011-09-05 15:39:51
18609
6
HWK_Support_Suite_Setup_v02.2.000
File update chip HWK
4.4 MB 2011-12-01 14:35:22
15981
7
UFS_Suite_Setup_v03.02.000.432.430.790
File giao diện cài đặt cho Nbox không HWK
37.3 MB 2011-09-13 15:51:33
14928
8
HWK_Suite_Setup_v02.10
Giao diện cài đặt cho N-Box có gắn HWK phiên bản 2.10.000
88.0 MB 2010-10-25 16:00:50
13396
9
UFS_Suite_Setup_v02[1].01.000
File Settup Nbox
35.2 MB 2011-12-01 14:41:42
12407
10
HWK_Suite_Minor_V02.20.001
File cài đặt Update HWK phiên bản 02.20
9.7 MB 2011-09-05 15:41:03
9457
11
HWK_Suite_Minor_v02.10.007
Bản Update cho N-Box có gắn HWK
10.9 MB 2010-11-15 10:39:07
6840
12
HWK_Suite_Minor_v02.10.001
Bản Update cho N-Box có gắn HWK
4.8 MB 2010-10-14 08:11:30
4871
13
HWK minor Update UFS_SAMs v2.0.10.3
Chương trình cập nhật cho hộp N-Box
8.5 MB 2010-07-22 21:54:49
4856
14
HWK_Suite_Minor_v02.10.005
Giao diện Update cho N-Box có gắn HWK V2.10
10.2 MB 2010-10-14 08:54:40
3176
15
HWK_Suite_Minor_v02.10.006
Bản Update cho N-Box có gắn HWK
10.9 MB 2010-11-15 10:36:24
2914


        Trang chủ        |         CPS Việt Nam       |       Tin tức Công nghệ       |       Đào tạo        |       Lịch khai giảng       |       Sản phẩm       |       Diễn đàn       |       Liên hệ        
Bản quyền © 2009 CPS Vietnam. Powered by eKnow Solutions.